Homoseksualiteit en biseksualiteit

In een onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau uit 2012 stelt dat het aantal sterk afhangt van hoe wordt vastgesteld of iemand hetero-, homo- of biseksueel is. Afhankelijk van de gekozen vraagstelling komen er verschillende percentages naar voren. Seksuele voorkeur is een ingewikkeld verschijnsel, zo stelt het onderzoeksbureau, en door de tijd heen zijn wetenschappers het concept gaan zien als bestaande uit maar liefst 7 dimensies, waaronder emotionele voorkeur, seksuele fantasieën en sociale voorkeur. In onderzoeken wordt vervolgens vaak onderscheid gemaakt tussen drie categorieën: seksuele identiteit, seksueel gedrag en seksuele aantrekkingskracht. Die categorieën kunnen overlappen (dan noemt een vrouw zich bijvoorbeeld hetero, heeft monogame relaties met mannen en is seksueel tot hen aangetrokken), of verschillen (bijv. een man wil zich niet homo noemen, dus identiteit; heeft seksuele gemeenschap met 1 vrouw, dus gedrag; voelt zich fysiek en emotioneel aangetrokken in zijn/haar leven tot verschillende mannen, seksuele aantrekkingskracht. De sekse in deze drie categorieën verschillen.).

In de volgende tabel laat het resultaat zien van een Sociaal Cultureel Planbureau interview uit 2010 waarin de vraagstelling (alleen) gebruikt maakte van het concept “seksuele voorkeur”. Voor de vraag hoeveel mensen in Nederland homoseksueel zijn is het relevant dat hieruit naar voren kwam dat 3% van de mannen, en 1% van de vrouwen, zich uitsluitend tot de eigen sekse aangetrokken voelt (zie tabel 1.2, uit het onderzoek). 6 % Van de mannen en 15% van de vrouwen geeft aan evenzeer op hetzelfde geslacht als op het andere geslacht gericht te zijn. 90,5 % Van de mannen en 82,9 % van de vrouwen geven aan een heteroseksuele voorkeur te hebben. Zij zijn dus in een Nederland een grote meerderheid.

Tabel 1.2
Mate waarin de seksuele voorkeur uitgaat naar mannen respectievelijk vrouwen, naar sekse, bevolking van 16 jaar en ouder, 2010 (n = 1966, in procenten) bron: (4)

Mannen Vrouwen
uitsluitend andere sekse 90,5 82,9
vooral andere sekse 4,1 11,9
vrouwen én mannen 1,4 3,6
vooral eigen sekse 0,9 0,2
uitsluitend eigen sekse 3,0 1,4

Terug naar informatie over homoseksualiteit

Kom naar een van onze seminars!

Door het hele land organiseren we avonden om samen in gesprek te gaan over homoseksualiteit en geloven. Kom ook! Bekijk onze agenda wanneer we in jouw regio zijn. Liever persoonlijk contact? We staan open voor iedere vraag. We horen graag van je!
______     of bekijk ons gastenboek     ______