Homoseksualiteit in de Bijbel

Genesis 19:1-29

Dit verhaal beschrijft hoe de inwoners van Sodom de gasten van Lot wilden verkrachten.

Leviticus 18:22 en Leviticus 20:13

In de wet van Mozes staat twee maal genoemd dat ‘je niet het bed mag delen met een man zoals met een vrouw’. De vraag hierbij is of deze regel nu ook nog geldt. Hier denken christenen verschillend over. Sommige wetten houden we niet meer, zoals de wetten over de tempeldienst. Andere regels zien christenen als ‘tijdloos’, of te wel ze zeggen iets over wat God altijd goed- en afkeurt. Maar welke regels dat zijn, daar wordt verschillend over gedacht.

Bovendien betwijfelen sommigen of met deze regel ook seks binnen liefdesrelaties wordt afgekeurd, want in de Bijbelse tijd kwamen langdurige homoseksuele liefdesrelaties waarschijnlijk niet voor. Ook zijn er aanwijzingen dat homoseksueel contact bij tempelrituelen hoorden, volgens sommigen verwijzen deze teksten (en ook de teksten van Paulus) daar naar.

Richteren 19:1-30

Dit verhaal beschrijft hoe de inwoners van Gibea een gast wilden verkrachten.

Romeinen 1:25-28

Paulus beschrijft hier hoe mensen van God zijn afgedwaald waarbij vrouwen de natuurlijke omgang hebben verruild voor de tegennatuurlijke en mannen ook. Deze verzen gaan heel duidelijk over homoseksueel contact.

1 Corinthiers 6:9 en 1 Timotheus 1:10

In deze opsommingen van zondaars komen de woorden ontuchtplegers, knapenschenders en schandknapen voor. Christenen denken er verschillend over op welke seksuele zonden Paulus hier doelde. Sommigen menen dat het gaat over alle vormen van buitenechtelijke seks (ontuchtplegers) en seks tussen mannen (schandknapen en knapenschenders). Anderen menen dat het gaat over seks tussen een man en een jongen (pedofilie), of alleen over seks in de situatie van tempelprostitutie.

Terug naar Homoseksualiteit en geloven

Kom naar een van onze seminars!

Door het hele land organiseren we avonden om samen in gesprek te gaan over homoseksualiteit en geloven. Kom ook! Bekijk onze agenda wanneer we in jouw regio zijn. Liever persoonlijk contact? We staan open voor iedere vraag. We horen graag van je!
______     of bekijk ons gastenboek     ______