De Bijbel over homoseksualiteit

Wat staat er in de Bijbel over homoseksualiteit?

In de Bijbel wordt een paar keer homoseksuele geslachtsgemeenschap genoemd en er zijn een paar verhalen waar dit in voorkomt. Maar de vraag ‘Wat betekent dit voor hoe God over homoseksuele relaties denkt’ wordt door christenen heel verschillend beantwoord. Wanneer je antwoord zoekt op deze vraag is het goed om niet alleen deze teksten te lezen, maar ook te kijken naar de grote lijn in de Bijbel. Je gaat dan op zoek naar antwoorden op vragen als: ‘Hoe heeft God liefdesrelaties bedoeld?’ En ‘Wat zegt de Bijbel over het huwelijk en andere samenlevingsvormen?’ Je kunt dan bijvoorbeeld beginnen bij het scheppingsverhaal. Het is dus goed om nooit zomaar losse Bijbelteksten te lezen, maar altijd te kijken naar de context waarin ze staan, én ook andere passages te lezen die je iets vertellen over hoe God is en wat Hij belangrijk vindt.

Lees de bijbelteksten

Is homoseksualiteit een probleem onder christenen?

Ja. Over het algemeen hebben homoseksuele jongeren grote moeite met zelfacceptatie, wat in de puberteit en adolescentiefase toch al lastig is. Jongeren zijn dan extra kwetsbaar voor gevoelens van minderwaardigheid en depressie. Het percentage homo- en biseksuelen dat wel eens plannen heeft gemaakt voor zelfdoding, is schrikbarend hoog, namelijk 42 % voor mannen en 46% voor vrouwen. (mensen in Nederland algemeen: 8.3 %) Vooral jonge mensen blijken meer psychische problemen te hebben (3). Van de homo- en biseksuele jongeren is zelfs 12 % er toe gekomen een suïcidepoging te doen.(2) Er zijn geen cijfers bekend over suïcidegedachten bij christelijke homoseksuele jongeren. Wél weten we uit onderzoek dat gelovige homo- en biseksuelen meer moeite hebben met zelfacceptatie. Ook vinden ze het iets minder makkelijk om open te zijn dan niet-religieuze homo- en biseksuelen (3)

De geringere zelfacceptatie van christelijke homoseksuele jongeren wordt niet alleen veroorzaakt door de leer dat God homoseksuele relaties afkeurt. Binnen christelijke groepen heerst er vaak een grote verlegenheid over het onderwerp. Homoseksualiteit wordt vaak als een taboe ervaren. Ook is er vaak sprake van misvattingen en (voor)oordelen over homoseksualiteit. Veel christelijke jongeren hebben weinig over homoseksualiteit gehoord en dan vaak alleen in negatieve zin. Uit onderzoek blijkt dat 26 % van de trouwe kerkgangers (≥ 1x per week naar de kerk) negatief staat tegenover homoseksualiteit. (4) Onder niet-godsdienstigen is dit 10 %. (5)

Waarom denken christenen verschillend over homoseksualiteit?

Dit heeft te maken met een aantal dingen:

De vraag wat Bijbelteksten over seksualiteit betekenen
Het heeft te maken met dat christenen de Bijbelteksten rondom seksualiteit verschillend begrijpen. (meer info)

Hoe lezen christenen de Bijbel
En het heeft te maken met hoe christenen de Bijbel zien: Sommigen geloven dat het geschreven is door mensen in hun tijd, in hun cultuur en met de kennis van toen, en daardoor niet klakkeloos over te nemen is in deze tijd en cultuur. In de Bijbelse tijd was bijvoorbeeldpolygamie gebruikelijk en langdurige gelijkwaardige homoseksuele relaties waren dat niet (maar kwamen wel voor). Daarom, zeggen zij, kun je wat er toen over seksualiteit geschreven is ook niet zomaar vertalen naar deze tijd. Anderen geloven dat de Bijbel vers voor vers door God zelf geïnspireerd is en daarom in alle tijden zoveel mogelijk en zo letterlijk mogelijk nageleefd moet worden.

De vraag waarom mensen homoseksueel zijn
Sommige christenen vinden dat je geaardheid aangeboren is en dus ook zo bedoeld door God. Je bent dus homo of lesbisch omdat God je zo bedoeld heeft. Andere christenen vinden dat homoseksualiteit niet zo bedoeld is door God. Zij geloven dat God bij de schepping man en vrouw als heteroseksueel heeft geschapen. Dat mensen homoseksueel zijn of worden is kortgezegd een ‘foutje’ van de natuur. Sommigen zijn er van overtuigd dat homoseksualiteit niet aangeboren is maar ontstaat in je jeugd. Anderen denken dat homoseksualiteit wel aangeboren kan zijn, maar dat dit een gevolg is van de zondeval, zoals ook ziekte en afwijkingen dat zijn. Deze twee verschillende visies zorgen dat christenen heel verschillend omgaan met homoseksualiteit.

De vraag wat belangrijk is in de Bijbel
Het heeft te maken met dat christenen verschillend denken over wat belangrijk is in de Bijbel.Sommigen leggen de nadruk meer op Gods liefde en anderen meer op zijn gezag. Mensen die Gods liefde voorop stellen zullen homoseksualiteit benaderen vanuit dat God je accepteert en liefheeft. Zij zullen benadrukken dat God wil dat je gelukkig bent. Mensen die (daarnaast) God als rechter en wetgever benadrukken, zullen het belangrijk vinden God te gehoorzamen en te weten wat Hij van mensen vraagt te doen. Zij zullen benadrukken dat God van mensen vraagt dat ze Hem volgen wat het hen ook kost.

In Verscheurd bespreekt Justin zijn zoektocht naar de juiste Bijbelse visie op homoseksualiteit. Ook hierin worden de bijbelteksten en verschillende visies besproken.

Waar ben je welkom?

Verscheurd hoopt dat iedereen, welke geaardheid of achtergrond dan ook maar, welkom is in zijn of haar eigen kerk of gemeente. Helaas merken wij ook dat dat niet overal het geval is. Ben jij op zoek naar een kerkgenootschap die bij je past, maar heb je vraagtekens over de acceptie van jouw geaardheid in die specifieke gemeente waardoor de drempel om de betreffende gemeente te bezoeken te hoog wordt? Misschien heeft u/heb jij dan iets aan het overzicht van Wijdekerk. Wijdekerk.nl

Stichting Wijdekerk is onder andere de drijvende kracht achter De Evangelische Roze Vieringen in Amsterdam. Deze vieringen zijn gericht op homo’s en lesbiennes (uiteraard is iedereen welkom) en worden eens per maand gehouden.

Kom naar een van onze seminars!

Door het hele land organiseren we avonden om samen in gesprek te gaan over homoseksualiteit en geloven. Kom ook! Bekijk onze agenda wanneer we in jouw regio zijn. Liever persoonlijk contact? We staan open voor iedere vraag. We horen graag van je!
______     of bekijk ons gastenboek     ______