Kerk en homosualiteit

Is jouw gemeente bezig met een bezinningstraject omtrent homoseksualiteit, of willen jullie werken aan meer openheid en veiligheid?

Wij willen graag ondersteunen en inspireren. Bijvoorbeeld door

Consultatie voor gemeenteleiding / kerkenraad
Een seminar te verzorgen binnen de gemeente
Consultatie voor zorg/pastorale team.
De gespreksvragen bij het boek Verscheurd zijn heel geschikt voor gebruik in groepen . Het kan ook prima gebruikt worden door mensen die het boek Verscheurd niet hebben gelezen.

We passen de inhoud van onze inbreng aan aan de identiteit en eventuele visie van de gemeente waar we te gast zijn, ongeacht of dit kant A of B* is. Vaak zijn gemeentes nog zoekend naar een beleid. Wanneer jullie gemeente een duidelijke visie / beleid heeft, kunnen we helpen dit uit te dragen in bijvoorbeeld een seminar. We vragen daarbij begrip voor andere opvattingen, maar moedigen gemeentes ook aan om een visie te vormen die past bij de eigen identiteit. (Dat kan natuurlijk ook de visie zijn dat binnen de gemeente ruimte is voor zowel kant A als B). Onze teamleden zijn allemaal zelf homo, lesbisch of naaste-van. Ze zullen hun eigen verhaal delen en staan open voor alle vragen.

Interesse of vragen over de mogelijkheden? Neem contact op!

* Het boek Verscheurd gebruikt (voor het gemak) de term ‘Kant A’ voor het standpunt dat God zowel hetero- als homoseksuele relaties kan zegenen, en ‘kant B’ voor de overtuiging dat de Bijbel homoseksuele relaties niet goedkeurt.

De tijd nemen en haast maken

Is er voldoende veiligheid en acceptatie voor homoseksuele, biseksuele en transgender mannen en vrouwen (LHBT+) in kerken en christelijke organisaties? Met die vraag
zijn MissieNederland, Verscheurd en LCC de de afgelopen tijd op pad gegaan. We hebben bijeenkomsten gehouden voor vertegenwoordigers van de kerken uit de kleine gereformeerde oecumene, de reformatorische kerken en de evangelische kerken en hun organisaties.

Het sluitstuk van deze rondgang vormde een themadag, of slotconferentie, georganiseerd op zaterdag 2 december 2017 in Amersfoort. Deze bundel, met bijdragen en reflecties van de slotconferentie geeft een goed beeld van deze waardevolle dag en dient als bijdrage voor verdere reflectie.
Want, zoals in het voorwoord valt te lezen:
Wij zijn op de goede weg, maar we zijn er nog lang niet. Er ontbreken nog goede randvoorwaarden voor het bieden van veiligheid van LHBT+-personen in klein-gereformeerde, reformatorische en evangelicale kring.(…)
Laten we daarvoor de tijd nemen en tegelijkertijd haast maken.

Deze bundel is gratis te downloaden en verspreiden. Aan te bevelen!

Kom naar een van onze seminars!

Door het hele land organiseren we avonden om samen in gesprek te gaan over homoseksualiteit en geloven. Kom ook! Bekijk onze agenda wanneer we in jouw regio zijn. Liever persoonlijk contact? We staan open voor iedere vraag. We horen graag van je!
______     of bekijk ons gastenboek     ______