Maar de meeste van deze is de liefde

 

Bestuur en team van Verscheurd heeft de berichtgevingen omtrent de Nashville-verklaring nauwlettend gevolgd. De verschillende stukken die hierover geschreven zijn roepen veel emoties op bij verschillende groepen mensen en er is een fel debat ontstaan met voor- en tegenstanders. Dit allemaal laat ons niet koud.

Nadat een tweetal initiatiefnemers de verklaring hebben verspreid hebben enkele honderden mensen deze ondersteund. Hoewel de initiatiefnemers het ongetwijfeld goed hebben bedoeld is het door velen niet zo ontvangen. Er is veel tegengeluid waarin voornamelijk de reden en motivatie van de ondertekende verklaring in twijfel wordt getrokken.

De Nashville-verklaring staat haaks op waar Verscheurd voor staat. Wij herkennen dat er onder christenen verschillende meningen en opvattingen zijn over de bijbel. Wij als stichting pleiten voor een respectvolle en open sfeer waarin ruimte is voor deze verschillen. Dit zal niet bereikt worden door het ondertekenen van een voor- of tegenverklaring, maar door in liefde met elkaar in gesprek te gaan en samen te zoeken naar Gods weg bij alle maatschappelijke ontwikkelingen.

Wij vinden het jammer dat, in het geval van de Nashville-verklaring, aan het individu voorbij wordt gegaan. Op deze manier is er geen openheid voor gesprek gecreëerd. We ontmoeten LHBTI’ers uit kerken, waarvan de leiders zeggen dat homoseksualiteit bij hen in de kerkgemeente niet voorkomt. Deze LHBTI’ers  worden door deze verklaring niet gesteund om met hun worsteling naar buiten te komen. Dat is een gemiste kans.

Velen verlaten om deze reden de kerk of zoeken een andere kerkgemeenschap waar ze wel met meer openheid ontvangen worden en ze een veilige plek kunnen hebben. Wij denken ook aan de worsteling van ouders en andere betrokkenen die graag gehoord willen worden in hun kerkgemeente.

Wij dagen iedereen uit om met liefde en nieuwsgierigheid naar zijn medemens te kijken, ongeacht geaardheid of overtuiging. Verscheurd creëert daarvoor onder andere een plek op seminars die wij door heel Nederland organiseren, maar komen ook graag naar uw gemeente, jeugdgroep of school om onze ervaringen met u/jou te delen.

U kunt hier contact opnemen voor meer informatie en contact.

Bestuur en Team Verscheurd